PRIVACY VOORWAARDEN v.201808

Door uw persoonsgegevens mee te delen via deze site, aanvaardt u dat ze worden verwerkt door Global Catering, als verantwoordelijke voor de verwerking en mits naleving van de Belgische privacywetgeving. Met het oog op en binnen het kader van het beheer van ons cliënten/prospectenbestand maakt onze website gebruik van cookies, de verzamelde gegevens worden gebruikt voor het opmaken van statistieken ter verbetering van onze website, online toepassingen en om uw surfervaring te optimaliseren.

Global Catering zal deze gegevens niet meedelen aan derden, behoudens voor zover hiertoe in haar hoofde een wettelijke of contractuele verplichting of een gewettigd belang bestaat. U bent akkoord dat deze gegevens in voorkomend geval kunnen meegedeeld worden aan en verwerkt worden door de professionele raadgevers en tussenpersonen waarop u beroep doet. Uw gegevens zullen door ons niet langer bewaard worden dan nodig.

U hebt het recht om uw gegevens in te kijken en, in voorkomend geval, te laten verbeteren. Wanneer u zich uitdrukkelijk wenst te verzetten tegen elk gebruik van uw persoonsgegevens, kunt u een bericht zenden met uw verzoek aan Global Catering, Lelielaan 17, 2980 Zoersel of via e-mail info [at] globalcatering [punt] be.